o financích
RSS feed
 • Kreditní karty v ČR

  Posted on Prosinec 12th, 2012 Petr No comments

  Prvenství v oblasti vydávání kreditních karet si uchovává Česká spořitelna (stejně jako při vydání první bankomatové karty) a jako důležitý mezník při uvedení tohoto bankovního produktu na český bankovní trh je tak stanoven rok 1997. Jak uvádí příloha Týdeníku Ekonom, ČS tehdy vydávala tyto karty ve dvou variantách (soukromá a služební) s jednotným ročním poplatkem 500 Kč a roční úrokovou sazbou 14 %. Od té doby se samozřejmě mnohé změnilo, nicméně kreditní karty přesto zůstávají oblíbeným produktem na bankovním trhu, jsou součástí standardní nabídky většiny tuzemských bank i nebankovních úvěrových společností a jejich počet neustále vzrůstá.


  Zatímco v roce 1999 (údaje z roku 1997 a 1998 nemám k dispozici) bylo vydáno celkem 43 279 kreditních a charge karet, v roce 2008 to už bylo celkem 1711207 kreditních a charge karet, což je v průběhu necelých 10 let neuvěřitelný nárůst, jak nejlépe znázorňuje následující graf:

  Graf ukazující počet kreditních karet v ČR

  Samotných kreditních karet bylo v ČR v roce 2008 k dispozici celkem 1276714, z čehož přibližně polovinu (tj. více jak 600000 karet) vydala Česká spořitelna, největší poskytovatel kreditních karet na trhu. Jak je vidět, klienti velmi rychle pochopili hlavní výhody používání kreditních karet, což mělo za následek rychlé vyplnění mezery na trhu bankovních karet. Významným mezníkem ve vývoji trhu kreditních karet byl rok 2003 – grafu vidíme, že k v tomto roce dochází k prudkému nárůstu počtu vydaných karet, kdy se oproti roku 2002 zvýšil meziroční nárůst počtu kreditních karet o 438 000, nicméně podobně jako u křivky celkového počtu platebních karet vidíme i na tomto grafu, že i mezi roční nárůst kreditních karet v roce 2008 oproti roku 2007 se snížil na pouhých 60000 kusů, vypadá to tedy, že doba největšího boomu kreditních karet už pomalu minula, přišel tedy čas přijít v této oblasti na trh s novými produkty, které v široké nabídce kreditních karet různých typ zaujmou klienty něčím novým, co ostatní kreditní karty postrádají. Jak uvádí Ján Čarný, ředitel společnosti Mastercard Europe pro ČR, Slovenskou republiku a Ukrajinu ve výsledcích průzkumu společnosti Mastercard z roku 2007: „V rámci budoucího vývoje trhu kreditních karet v České republice očekáváme zavádění nových doplňkových služeb jako různé bonusy nebo slevy na poplatcích a úrokové sazbě,“ komentoval vývoj trhu kreditních karet Ján Čarný. „Mezi priority společnosti MasterCard patří právě podpora používání a aktivace kreditních karet, včetně rozšíření jejich funkčnosti,“ dodal.“ Podobnou strategii na českém trhu zvolila např. Česká spořitelna, která v srpnu 2008 přišla se svojí Chytrou kartou splňující většinu z parametrů, o kterých Ján Čarný hovoří.

  A jak vidí výhody kreditních karet sami klienti? Z již zmiňovaného průzkumu vyplývá, „že jako vhodný způsob financování aktivně využívá kreditní karty vydané bankovními subjekty 62 % jejich držitelů. Češi využívají svou kreditní kartu především na nákupy elektroniky (51 %), potravin a zboží běžné spotřeby (37 %), nábytku a vybavení domácnosti (23 %) a k nákupu oblečení (22 %).“ Za hlavní výhodu využívání kreditních karet považují jejich držitelé jistotu a svobodu, kterou jim tyto karty přinášejí (nemusejí mít při sobě hotovost) – tuto výhodu uvedlo celkem 56 % dotázaných držitelů, dále pak patří ke zmiňovaným pozitivům také možnost využití bezúročného období. Za zmínku ovšem stojí fakt, že bezúročné období využívá pravidelně pouze jedna třetina českých držitelů karet.

  Češi si stále ještě pořizují kreditní karty především jako finanční rezervu (celých 25 % držitelů), ačkoli strategie jejich vydavatelů je přesně opačná – z nevyužívaných kreditních karet neplynou bankám i nebankovním společnostem žádné zisky a proto se snaží klienty motivovat k jejich častějšímu používání – např. prodloužením bezúročného období či věrnostními odměnami. 16 % respondentů také uvedlo, že k pořízení kreditní karty je motivovala svojí nabídkou banka, u níž mají vedený účet. Zajímavým zjištěním průzkumu je také skutečnost, že téměř 21 % dotázaných nevlastníků kreditní kartu tento produkt vůbec nezná a 46 % není dostatečně informováno o jejích výhodách. Do budoucna se dá předpokládat, že právě na tento segment na bankovním trhu zaměří svou pozornost kartové společnosti i banky se svými kampaněmi.

  Využívání kreditních karet s sebou může ale nést také určitá rizika, a to jak pro banku, tak i pro klienta. V současné době se banky nejvíce obávají nesplácení takto poskytnutých úvěrů a v době rozsáhlé finanční krize tyto obavy opravdu nemusí být liché, protože jak uvádí článek Kreditní karty před výbuchem, tyto úvěry jsou spíše podřadného charakteru a v celosvětovém objemu se rizikoví dlužníci podílejí na nesplácení kartových úvěrů až 30 %. A ačkoli se banky a kartové společnosti pokoušejí takovéto dluhy prodat, díky jejich podřadnosti na ně jen obtížně hledají kupce, takže se nakonec může stát, že k příštímu zhroucení dojde na trzích kreditních karet.1 Podobný trend potvrzuje i článek Lukáše Kovandy v deníku Týden, v němž poukazuje na to, že za první čtvrtletí roku 2008 přišly americké banky na dluzích z kreditních karet celkem o 50 miliard dolarů.2 Článek také poukazuje na to, že díky nedostupnosti kvalitních nemovitostí pro účely zástavy v USA počet dluhů z kreditních karet narůstá, protože tyto úvěrové produkty samozřejmě zajištění nepotřebují a tím se riziko krachu trhu s kreditními kartami ještě zvyšuje.

  Riziko pro klienta spočívá hlavně v přecenění svých splátkových možností, dvojnásob pak v době finanční krize, kdy se kreditní karta stává rychle dostupným a lákavým prostředkem k překlenutí finančních nesnází, takže se velmi často setkáme s tím, že jedna osoba může být držitelem několika kreditních karet vydaných převážně nebankovními úvěrovými společnostmi. A pak už stačí málo a na dveře klepe exekutor. I na tuto situaci se však už dnes snaží české banky reagovat a nabízejí konsolidaci pohledávek na více kreditních kartách (popř. i převod jedné, pro klienta méně výhodné kreditní karty). Tato transakce bývá výhodná pro obě strany – banka získá nového klienta, tedy zisk, klient velmi často ušetří na úrocích, zpravidla mívá nastavené nižší splátky a ještě získává po určitou dobu po převodu možnost prodlouženého bezúročného období pro převáděnou částku.

Leave a reply